Pomożemy Twojej firmie uzyskać pozwolenia z
zakresu ochrony środowiska i rozliczymy opłaty środowiskowe!
 

Podążamy za ciągłymi zmianami w przepisach ochrony środowiska.
W aktualnościach prezentujemy najważniejsze zmiany mające wpływ na działalność przedsiębiorstw.

Aktualności

1/01/2015

Nowe dokumenty do ewidencji odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.W rozporządzeniu określono wzory następujących dokumentów ewidencyjnych:

– karta przekazania odpadów;

– karta ewidencji odpadów;

– karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych;

– karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

– karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

– karta ewidencji odpadów niebezpiecznych. 

     

Ewidencję odpadów można prowadzić w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.12/01/2015


Wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach?

 

Należy to zgłosić Marszałkowi Województwa!

 

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 

Obowiązek ten dotyczy więc zarówno firmy wytwarzającej produkty w opakowaniach, jak również każdego przedsiębiorcy, który sprowadza jakiekolwiek produkty w opakowaniach zza granicy, nawet jeżeli mają być wykorzystane tylko do użytku własnego.

Uwaga! Przepisy te mają odniesienie także do wprowadzającego na rynek takich produktów jak opony, oleje smarowe (także jeśli są one jedną z części składowych).